Nordlandssykehuset

For Nordlandssykehuset har vi hatt to prosjekter.

Begge prosjektene går på ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Her ser vi bilde fra kjerneboring.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close