Nordlandssykehuset

For Nordlandssykehuset har vi de siste par årene gjort flere oppdrag med rehabilitering og ombygging. Vi takker for tilliten og ser frem til flere samarbeid.

Her er et par bilder fra sykehushagen hvor vi nettopp har montert kunstinstallasjon som er utformet av Inghild Karlsen og Bo Bisgaard Jensen.

For Nordlandssykehuset har vi hatt to prosjekter.

Begge prosjektene går på ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Her ser vi bilde fra kjerneboring.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close