Helikopterbase for SAR-Queen

For Forsvarsbygg har vi i 2021 fullført bygg for adgangskontroll til forsvarets hovedkvarter på Reitan. Og vi er i disse dager i gang med ombygging av helikopterbase for redningshelikopterene som er stasjonert på flyplassen i Bodø, dette i forbindelse med utfasing av Sea-King og innfasing av SAR-Queen redningshelikopter.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close